Arbeidsliv & ledelse

 
 

Arbeidsliv & ledelse

Arbeidslivet er preget av store omstillinger, høyt tempo og stadige endringer som må iverksettes innen kort tid for at bedriften skal “overleve”. Min erfaring er at det stilles helt nye krav og forventninger til lederskap, og for å lykkes både internt og eksternt er det avgjørende med høy grad av relasjonell og emosjonell kompetanse, samt evne til mental fleksibilitet. Med individuell coaching eller lederutvikling i gruppe kan du få hjelp til å navigere trygt og stødig i et krevende landskap, uten at de valg man tar går på akkord med en selv og andres integritet, eller bedriftens mål og strategi. Personlig utvikling og vekst er sentralt.

 
 
 

MentorORDNING

Mer informasjon om mentorordningen «Ny i lederrollen» kommer.

 
 
 

Lederutviklingsprogram

Mer informasjon om lederutviklingsprogrammet «Carl&Egeland» kommer.

 
 
 

Konsulentbistand på arbeidsplassen

Jeg tilbyr strategisk rådgivning under planlegging, gjennomføring og oppfølging av omstillingsprosesser, samt veiledning i hvordan man kan bygge en solid og verdibasert organisasjonskultur med trygge, engasjerte og motiverte medarbeidere som presterer på høyt nivå ut fra sine forutsetninger.

Pris per klokketime: 2490,-

 
 
head.png
 

Individuell ledercoaching

Jeg tilbyr coaching til ledere som ønsker å utvikle og styrke sine unike lederegenskaper, og bli bevisst eventuelle uhensiktsmessige mønstre som begrenser utøvelsen av god ledelse. Vi trener på gjennomføring av krevende og vanskelige samtaler og hvordan du kan håndtere konfliktfylte situasjoner på arbeidsplassen. Det legges vekt på hvordan du kan kombinere jobb og privatliv på en god og balansert måte og som ikke gir unødig stressbelastning over tid. Coaching kan tilbys på mitt kontor, på din arbeidsplass eller pr. telefon.

Pris per samtale á 45 min: 1790,-

 
 
solution-(1).png
 

Krisepsykologisk beredskap

Jeg har over 10 års erfaring med krisepsykologi og tilbyr bistand med utarbeidelse av kriseberedskapsplan og sørger for at det er tilgang til krisepsykolog innen kort tid for ledere og medarbeidere som enten har vært vitne til eller som selv er berørt av en plutselig, overveldende og dramatisk hendelse på- eller utenfor arbeidsplassen. Eksempler på slike hendelser er ran, innbrudd, overfall, vold, trusler, alvorlige ulykker, brann, suicidforsøk, dødsfall m.m.

 

Ta kontakt her for mer informasjon.