Samtaleterapi

 
 

Samtaleterapi

Kjenner du at dagene er litt tyngre enn de pleier? Har du negative tanker og tvil om deg selv, eller bekymringer for fremtiden og uro i kroppen? Er du ofte sliten og tappet for energi? Er du usikker i sosiale settinger eller synes det er vanskelig å ha det godt med de rundt deg? Kanskje står du ovenfor et vanskelig veivalg eller midt i en livskrise? Da kan jeg fortelle deg at du ikke er alene og at det heldigvis er mulig å få det bedre. 

Det er viktig for meg at du føler deg sett, hørt og respektert for den du er og det du opplever som vanskelig i ditt liv. Hos meg skal du føle deg trygg til å utforske de utfordringene du opplever i ditt liv og hva vi kan gjøre sammen for at du skal få det bedre. Jeg har taushetsplikt og samtalene forblir konfidensielle. 

Jeg er tilhenger av flere veldokumenterte terapeutiske retninger (CBT, MBT, EFT, ISTDP, DBT, MBSR/MBCT, ACT m.fl.) og arbeider derfor såkalt “eklektisk”, fremfor begrenset til én metode. Valg av behandlingstilnærming avhenger av problemstillingens natur, dine personlige egenskaper, ønsker og behov, samt varighet og omfang av plagene. I den første timen er det viktig å bli godt kjent og at du selv kan sette ord på hva du opplever som vanskelig i ditt liv. Jeg vil stille deg en del spørsmål underveis for å sikre at jeg har forstått hva du strever med og for å best vite hvordan jeg kan hjelpe deg videre. Vi skal sammen definere noen mål og vi vil evaluere timene underveis for å sikre at vi er på rett vei.

Jeg tilbyr fortrinnsvis personlig konsultasjon på mitt kontor, men dersom du er forhindret til fysisk oppmøte eller av ulike grunner ønsker samtale på telefon eller video tilbyr jeg også dette på en sikker måte. Du trenger ingen henvisning og det er kort ventetid.

Pris per konsultasjon á 45 min: 1390,-, inkl. forberedelse og journalføring i etterkant.

Betaling med Vipps eller faktura. Dersom du har helseforsikring kan du få dekning for inntil 10 konsultasjoner hos meg. Du trenger da henvisning fra din fastlege først og en dekningsbekreftelse fra ditt forsikringsselskap.

NB: I henhold til Norsk Psykologforenings anbefaling må avbestilling skje senest innen 72 timer før avtalt time. Timer som avbestilles etter denne tid blir belastet i sin helhet.

 
 
NPF.png